Make your own free website on Tripod.com
home_u villages_u cemeteries_u surnames_u arrival_u whatsnew_u churches_u census_u miscellaneous_u

 

Dolzyca (Dovzhytsya) Surnames

Surnames Found in the Village of Dolzyca (Dovzhytsya)

Andera, Babicz, Bichun, Boberski, Bratanycz, Briaza
Charchalis (priest), Cholop, Cyhan, Czopak
Fedoryszyn, Futrega
Gorahel, Gyda
Halajko, Haluszka, Harasym, Hodowaniec, Huculyszyn, Huczko, Hydrusz, Hrycziw
Jahwak, Jizyk
Karabin Kost, Kostyk, Krepycz
Lannik, Lawrowski, Lawryk, Lazor,  Liga, Luczka, Luzanyn, Lenkow
Macko, Makar, Makara, Mahlanyn, Markanycz, Masnyj, Mazur, Medwid
Oleksiw, Olesky
Pacolaty, Papczania, Paraska, Pawlyszyn, Pralka, Petryk, Pindziola
    Polanski, Popowicz
Roman, Rowenskyj
Sawacki, Sawka, Siwak, Strobilka, Styranka, Suczyk, Sukyra, Swanyn
    Szahmat, Szewec, Szwarc, Szydywar
Warcholak, Wetchacz, Wethacz, Wituch, Woliszakiw
Zubar